logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biblioteki pedagogiczne

czwartek, 21 listopad 2013 11:30

Biblioteki Pedagogiczne

Biblioteki Pedagogiczne służą w szczególności potrzebom:
• kształcących się  i doskonalących nauczycieli
• studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
• słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli

 

Zadania bibliotek pedagogicznych:
1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.
3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.
5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnętrznego doskonalenia.

 

Oferta:
1. Pełny wybór książek i czasopism pedagogicznych.
2. Centrum Informacji Multimedialnej.
3. Lekcje biblioteczne.
4. Doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy: warsztaty, konferencje, seminaria.
5. Działalność edukacyjna i kulturalna: wystawy, spotkania autorskie, konkursy.

 

Sieć bibliotek pedagogicznych:

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl