logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

poniedziałek, 05 grudzień 2016 12:49

Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

„Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” (01.12.2011 – 31.10.2013)
Projekt pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 
•       Wartość projektu: 824 351,39 zł
•       Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 376 049,90 zł
 
Przedmiotem projektu była promocja marki regionalnej „Łódzkie intelektualne”, a co za tym idzie promowanie województwa jako prężnie działającego ośrodka naukowo-akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców między innymi przy pomocy produktów regionalnych, którymi są w tym wypadku konkursy realizowane przez Województwo Łódzkie.
 
Marka była promowana poprzez: kampanię medialną: spoty telewizyjne, radiowe, artykuły w prasie, przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, bannerów, wkładek do gazet lokalnych, utworzenie strony internetowej promującej markę, uczestnictwo w targach edukacyjnych i imprezach regionalnych, forum naukowo-akademickie pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, innowacyjny program stypendialny.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.intelektualne.lodzkie.pl/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl