czwartek, 21 listopada 2013

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
Termin realizacji: 1.09.2012 - 31.03.2014r.
Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Cele projektu: Podniesienie jakości dydaktycznej 4 szkół z terenu woj.łódzkiego, służącej podniesieniu zdolności uczniów do znalezienia przyszłego zatrudnienia poprzez objęcie wsparciem 80 uczniów i 12 nauczycieli, w ciągu 19 miesięcy.

Priorytet IX, Działanie 9.2 "Nowe kwalifikacje – to nowe możliwości”
Termin realizacji: 1.01.2012 - 31.03.2013r.
Beneficjent: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cele projektu: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły zwiększającej konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych zajęć m.in. z zakresu ICT, przedsiębiorczości o, automasażu i języka migowego.

Priorytet IX, Działanie 9.2 "Wszechstronny uczeń”
Termin realizacji: od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
Beneficjent: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Cele projektu: Projekt ma na celu zwiększenie u uczniów poziomu kwalifikacji specjalistycznych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć z zakresu:
- poznania najnowszych zagadnień z ICT umożliwiających podwyższenie kompetencji,
- nauki języka angielskiego umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na lokalnym rynku pracy,
- nauki podstaw przedsiębiorczości w celu przygotowania uczniów do budowania swojej przyszłości zawodowej,
- nauki podstawowych zasad terapii manualnej zwiększających poziom kwalifikacji specjalistycznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej

Priorytet IX, Działanie 9.3 "Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego w regionie"
Termin realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2012r.
Beneficjent: Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
Cele projektu:
Podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu kształcenia ustawicznego w regionie poprzez wsparcie PPSNT w zakresie zdalnego kształcenia formalnego. Szczególne znaczenie będzie to mieć w odniesieniu do potencjalnych słuchaczy szkoły − kobiet (młodych matek) oraz osób z terenów wiejskich, którzy w warunkach domowych będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i wykonywać ćwiczenia nabywając nowych umiejętności i kształtując już posiadane. Celem głównym projektu jest w ciągu 24 miesięcy, zwiększenie efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego przez szkołę, poprzez wdrożenie w tej placówce innowacyjnych form nauczania w postaci e-learningu i edukacji on-line spełniającej funkcje komunikacyjne (chat, forum, blogi) uczące i testujące.

Priorytet IX, Działanie 9.4 "Nowoczesna szkoła - Profesjonalna kadra pedagogiczna"
Termin realizacji: 1.09.2011- 31.07. 2012 r.
Beneficjent: Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
Cele projektu:
- zwiększenie jakości usług edukacyjnych w województwie łódzkim,
- pogłębienie wiedzy nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów (80 osób) na temat wdrażania praktyki edukacyjnej w systemach modułowych i dualnych (połączenie teoretycznej nauki zawodu z intensywnym systemem praktyk zawodowych przedsiębiorstwach) zgodnie z krajową i regionalną polityką edukacyjną,
- podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania pakietów edukacyjnych wspierających kształcenie modułowe i dualne,
- podwyższenie poziomu wiedzy o nowych technologiach w kształceniu zawodowym w branżach: gazowniczej, mechatronicznej – mechanicznej, informatycznej i medycznej,
- zwiększenie efektywności kształcenia – ukształtowanie oczekiwanych umiejętności w krótszym czasie, w sposób bardziej satysfakcjonujący i mniej stresujący nauczyciela i ucznia.

Priorytet IX, Działanie 9.2 "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych"
Termin realizacji: 1.01.2011- 31.07. 2012 r.
Beneficjent: Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
Cele projektu:
- zmniejszenie deficytów w wiedzy specjalistycznej w/w grupy, która nie nabyła jej w toku aktywności zawodowej,
- zmniejszenie deficytów w zakresie praktycznych umiejętności w/w grupy, w związku z ograniczeniami w procesie nauczania (limitowany wymiar zajęć i dostęp do odpowiedniego zaplecza sprzętowego)
- likwidacja stereotypów wskazujących na mężczyzn jako grupę predestynowaną do wykonywania zawodów kształcących w szkole.

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.