poniedziałek, 5 grudnia 2016

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020

 Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki (01.01.2017 – 30.06.2017)
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII: Pomoc Techniczna, Działanie XII.2: System Realizacji, Podprojekt: Kompleksowa organizacja spotkań.
 
•       Wartość podprojektu: 120 700,00 zł
•       Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 102 595,00 zł
 
Celem podprojektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych województwa łódzkiego.
 
Podprojekt obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu wydarzeń pod hasłem „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki”, w ramach którego zostanie zorganizowane:
1. dwudniowe wydarzenie w Łodzi - forum dyskusyjne, debata dotycząca doświadczeń w budowaniu nowego wizerunku kształcenia zawodowego w związku ze zmieniającymi się potrzebami gospodarki oraz ukierunkowane branżowo seminarium połączone z debatą dotyczącą dalszych koniecznych zmian w kształceniu zawodowym
2. cykl paneli dyskusyjnych, warsztatów o charakterze edukacyjnym w Sieradzu, Łowiczu oraz Tomaszowie Mazowieckich  dotyczący problemów, wyzwań napotykanych przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 
Powyższe wydarzenia przyczynią się do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy partnerami procesu dot. kształcenia zawodowego (m.in. prezentacja rozwiązań pilotażowych, produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych do wykorzystania w przyszłości, jak również współpracy na rzecz budowania nowego wizerunku szkoły zawodowej, motywowania nauczycieli do innowacyjności, podnoszenia jakości praktyk u pracodawcy, skutecznego partnerstwa, zwiększenia innowacyjności nauczania, zachęcania uczniów i słuchaczy do przedsiębiorczości), które przeniesione na grunt szkól zawodowych w województwie łódzkim będą służyć podniesieniu jakości i innowacyjności szkolnictwa zawodowego. Pozwolą również na określenie kierunków dalszego rozwoju z uwzględnieniem specjalizacji określonych w strategii LORIS 2030.
 
Cykl paneli dyskusyjnych dodatkowo przyczyni się do wypracowania nowych, synergicznych rozwiązań, odpowiadających na lokalne potrzeby szkól zawodowych, które wspólnie przyczynia się do budowania zaufania do szkolnictwa zawodowego i poprawy jego wizerunku, jak również ułatwia sięganie po środki z funduszy europejskich na rozwój szkoły, a tym samym realizować będzie cel główny Osi Priorytetowej XII, jakim jest zapewnienie systemu skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Panele dyskusyjne w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem: Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki odbędą się w następujących terminach:
1.  Sieradz 27.04.2017 r. –  „Aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych”
Miejsce: Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ w Sieradzu, ul. 3 Maja 7
pobierz program
2.  Łódź 11 – 12.05.2017 r.  – „Fundusze europejskie – przedsiębiorcy a edukacja zawodowa”
Miejsce:
I dzień – Międzynarodowe Targi Łódzkie, Łódź al. Politechniki 4
II dzień – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, ul. Narutowicza 122
pobierz program
3.  Łowicz 19.05.2017 r.„Edukacja zawodowa a oczekiwania pracodawców”
Miejsce: Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ w Łowiczu, ul. Ułańska 2
pobierz program
4.  Tomaszów Mazowiecki 25.05.2017 r.„Kompetencje w cenie – edukacja zawodowa dla rynku pracy”
Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47
pobierz program
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.