logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

poniedziałek, 05 grudzień 2016 12:50

Łódzkie intelektualne – II edycja


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 
„Łódzkie intelektualne – II edycja” (01.01.2014 – 30.09.2015)
 
Projekt pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 
•       Wartość projektu: 888 000,00 zł
•       Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 553 000,00 zł
 
Przedmiotem projektu była kontynuacja promocji marki regionalnej Łódzkie intelektualne podczas II edycji projektu, z ukierunkowaniem na promocję potencjału środowiska naukowo-badawczego łódzkich uczelni wyższych, jak również dalsze promowanie województwa jako prężnie działającego ośrodka naukowo-akademickiego, wspierającego swoich najzdolniejszych mieszkańców poprzez system stypendiów i konkursów.
 
Projekt wpłynął na podniesienie atrakcyjności regionu poprzez unikatowość promowanej marki. Realizacja działań mających na celu rozpropagowanie marki Łódzkie intelektualne przyczyniła się do poprawy wizerunku województwa na tle całego kraju. Adresatami projektu byli: potencjalni studenci, studenci uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, mieszkańcy województwa łódzkiego i całego kraju.
 
Marka była promowana poprzez: przygotowanie publikacji dotyczącej szkolnictwa wyższego oraz sektora badawczego w województwie łódzkim, emisję programów promocyjnych w telewizji, publikację artykułów sponsorowanych w prasie, przygotowanie materiałów promocyjnych, organizację Forum naukowego, wręczenie statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystującą potencjał łódzkich naukowców, realizację programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.
 
Dalsze upowszechnianie marki ma za zadanie pokazać, że w województwie łódzkim warto studiować, warto pracować i inwestować.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.intelektualne.lodzkie.pl/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl