piątek, 17 października 2014

Forum „łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców”

Prezentacje z Forum "łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców"
1. Szkolnictwo zawodowe a ŁSSE. Kapitał ludzki jako kluczowy aspekt inwestycji w regionie Bartosz Rzętkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora ŁSSE
2. Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski
Dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ,
Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
3. Centrum Polski w centrum Europy – sektory strategiczne. Proces wyłaniania specjalizacji regionalnych Janusz Baranowski
Dyrektor Departament ds. Przedsiębiorczości
UM Województwa Łódzkiego
4. Pilotażowa prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim do roku 2020 dr Artur Gajdos
Uniwersytet Łódzki
5. Potencjał osób bezrobotnych. Zawody deficytowe i nadwyżkowe Andrzej Kaczorowski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
6. Relacja na płaszczyźnie firma-szkoła. Partnerstwo dla wiedzy Andrzej Wasilewski
Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
7. Praktyki nie tylko dla uczniów. Praktyki również dla nauczycieli Aneta Gocek
w4e

8. Drogowskazy na rynek pracy
Beata Olczyk –
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
9. O współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami   Radosław Kaźmierczak
  Dyrektor Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej


Podziękowania za udział w Forum "łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców"
Szanowni Państwo, organizatorzy forum naukowego: łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców, składają gorące podziękowania  wszystkim uczestnikom konferencji: zarówno prelegentom jak i przybyłym gościom. Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatorów konferencji: Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. oraz do partnera: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu podjęte dyskusje nt:   kształtowania szkolnictwa zawodowego oraz oczekiwań pracodawców i rynku pracy staną się impulsem do wypracowania wspólnego kierunku działania, co pozwoli efektywniej wykorzystać kapitał intelektualny w regionie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!


Podsumowanie Forum "łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców"
W forum naukowym łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców - zorganizowanym w ramach projektu pn. Promocja marki regionalnej „Łódzkie intelektualne”, uczestniczyli marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz członek zarządu WŁ Dariusz Klimczak. Organizatorem forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, w którego siedzibie odbywała się konferencja.
Marszałek Stępień zwrócił uwagę na znaczenie, jakie Samorząd Województwa Łódzkiego przywiązuje do kształcenia zawodowego, zarówno w swoich jednostkach organizacyjnych, jak i w innych placówkach oświatowych, wspomaganych m.in. przez unijne dotacje. Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pani Mariola Mirecka zaprezentowała w swoim wystąpieniu rolę JST w dobie reformy szkolnictwa zawodowego w oparciu o oczekiwania pracodawców. Znaczenie szkolnictwa zawodowego w perspektywie rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uwypuklił w swoim wystąpieniu jej prezes Tomasz Sadzyński.
Dyskusja podczas forum skupiała się przede wszystkim na tym, na ile szkolnictwo zawodowe i ustawiczne spełnia oczekiwania rynku pracy i pracodawców oraz jakie specjalizacje powinny być preferowane w naszym regionie. Niezwykle interesującą zaprezentowali swoje stanowisko m.in.: doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski – dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ oraz ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a także dr Artur Gajdos z Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach panelu Dobrych praktyk cenne doświadczenie pracodawców zaprezentowali: Andrzej Wasilewski – Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.,  Dariusz Pytlewski – Dyrektor Handlowy Haering Polska Sp. z o.o. oraz Pani Aneta Gocek – właściciel firmy w4e. Partnerzy w tym panelu ukazali współpracę szkół w organizowaniu praktyk dla uczniów m.in. przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Poddębicach – Panią Beatę Olczyk oraz Dyrektora Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej – Pana Radosława Kaźmierczaka.
Podczas paneli dyskusyjnych pracodawcy wraz z przedstawicielami szkół zastanawiali się nad: możliwościami wpływu pracodawców na wizerunek szkolnictwa zawodowego, znaczeniem egzaminów zawodowych i formami współpracy szkół z biznesem.
łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców pozwoliło na rozpoczęcie dialogu między pracodawcami a przedstawicielami instytucji związanych z oświatą w celu wypracowania słusznego kierunku w zarządzaniu systemem edukacji.

Pobierz program forum
Zaproszenie do udziału w forum:
Zapraszamy do udziału w Forum: „łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców” dnia 20 maja 2013 r. do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. W debatach na temat edukacji zawodowej wezmą udział przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, środowiska naukowego oraz sektora gospodarki. Główną ideą forum jest wypracowanie relacji między przedsiębiorcami a szkołami, które będą stanowiły podstawę kształtowania szkolnictwa zawodowego, a w konsekwencji wykorzystanie kapitału intelektualnego w regionie.
 
W programie znalazły się: m.in. wystąpienia dotyczące: systemu szkolnictwa zawodowego, zapotrzebowania w wykwalifikowaną kadrę, wykorzystania potencjału osób bezrobotnych oraz procesu wyłaniania specjalizacji regionu. Dobre praktyki zaprezentują korzyści płynące dla pracodawców i szkół ukazując zakres ich współpracy.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny! Ilość uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z programem dostępnym na naszej stronie. Rejestracja uczestników będzie odbywać się za pomocą formularza rejestracyjnego.
Zapraszamy!
 
Cel organizowanego forum:
 
Edukacja zawodowa to jeden z najistotniejszych elementów wykorzystania kapitału intelektualnego w regionie. Celem organizacji forum „łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców” jest wymiana doświadczeń dotyczących zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. 
 
Szkolnictwo zawodowe wciąż stanowi drugie miejsce w zdobywaniu kwalifikacji. Można jednak to zmienić budując wzajemne relacje między szkołami a pracodawcami. Konsekwencją takie współpracy jest nauczanie zgodnie z potrzebami pracodawców i oczekiwaniem na rynku pracy. Przy pomocy osiągniętych kwalifikacji zawodowych niewykorzystany kapitał ludzi stanie się kluczowym aspektem inwestycji w regionie. 
 
Forum jest doskonałym miejscem do podzielenia się dobrymi praktykami, pozyskaniem informacji dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych, nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry. 
 
Organizatorzy forum:
 
„łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców” zostanie zrealizowana we współpracy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym, w ramach Forum Naukowego będącego jednym z elementów projektu „Łódzkie intelektualne” realizowanego przez Województwo Łódzkie. Partnerem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi.
 
Wydarzenie kierowane jest do środowiska naukowego oraz sektora gospodarki, w tym przedsiębiorcy prosperujący na terenie województwa łódzkiego oraz całej Polski.

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.