Wydrukuj tę stronę
czwartek, 27 października 2016

"Edukacja zawodowa - profesjonaliści poszukiwani na rynku pracy" - IX Europejskie Forum Gospodarcze (14.11.2016)

„Edukacja zawodowa – profesjonaliści poszukiwani na rynku pracy” – IX Europejskie Forum Gospodarcze

W dniu 14 listopada 2016 r. w Hotelu Andel’s w Łodzi, ul. Ogrodowa 17 odbyła się sesja tematyczna „Edukacja zawodowa – profesjonaliści poszukiwani na rynku pracy”, która została zorganizowana w ramach IX Europejskiego Forum Gospodarczego.
Panel został przygotowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego uczestników sesji przywitała Pani Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Problematyka szkolnictwa zawodowego poruszana podczas sesji wynikała z aktualnych trendów ogólnoeuropejskich, gdyż w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 rozwój edukacji zawodowej jest jednym z głównych celów, które przed sobą stawia Komisja Europejska.
 
Wśród prelegentów zaproszonych na sesję byli znamienici przedstawiciele świata nauki i edukacji:
·      Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który wygłosił wystąpienie pt. „RPO WŁ – szkolnictwo zawodowe w okresie programowania 2014 - 2020”
·      Andrzej Kaczorowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, który przedstawił wykład pt. „Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Zarys problemu w oparciu o dostępne wyniki badań.”
·      dr Mariusz Nyk z Katedry Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, który wygłosił wykład pt. „Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017 r. w zakresie zatrudnienia”
 
Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo różnorodnych funkcji pełnionych w życiu społeczno-gospodarczym, zaproszeni Goście w swych wypowiedziach podkreślali znaczenie kształcenia zawodowego i jego wpływ na rynek pracy, a także wolę współdziałania na rzecz rozwoju edukacji na potrzeby pracodawców.
Sesja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wśród zebranych byli przedstawiciele samorządów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego. Panel swoją obecnością zaszczycili znamienici goście: Pani Danuta Zakrzewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Pan Adam Paprocki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Pan Bogusław Słaby – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pan Marian Trębacz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.
Pobierz prezentacje:
·        Marcin Pawlak - RPO WŁ – szkolnictwo zawodowe w okresie programowania 2014 - 2020”
·        Andrzej Kaczorowski - „Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Zarys problemu w oparciu o dostępne wyniki badań.”
·        dr Mariusz Nyk - „Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017 r. w zakresie zatrudnienia”
 
Pobierz agendę panelu