logo

Menu

Warsztat mający na celu wsparcie procesu opracowania Agendy Badawczej projektu skupionej na obszarach medycyny, farmacji oraz kosmetyków.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako inicjator programu „Łódzkie w dobrym zdrowiu” realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zaprasza do udziału w warsztatach mających na celu wsparcie procesu opracowania Agendy Badawczej projektu skupionej na obszarach medycyny, farmacji oraz kosmetyków.

Pierwszy warsztat, którego celem będzie wstępne określenie obszarów oraz podobszarów merytorycznych agendy badawczej odbędzie się 4 grudnia br. w sali 104 (duża Sala Sejmiku Województwa Łódzkiego), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którego siedziba mieści się przy Alei marsz. Józefa Piłsudskiego 8 w Łodzi. Warsztat rozpocznie się o godz. 12.00 a planowane zakończenie spotkania przewidziane jest na godzinę 16:00.

Będziemy wdzięczni, jeżeli przed spotkaniem, do dnia 30.11 zechcą Państwo wypełnić krótką, anonimową ankietę, w której wskażą Państwo obszary i tematy potencjalnych projektów badawczo-rozwojowych, których realizacji chcieliby Państwo podjąć się w przyszłości. Prosimy zwrócić uwagę, że po uruchomieniu Programu, dofinansowane będą mogły zostać jedynie projekty wpisujące się swoim zakresem tematycznym właśnie w Agendę Badawczą. Link do ankiety: https://goo.gl/forms/cjTKJ5WZZZHGmoX63
Podczas warsztatów chcielibyśmy, aby brali Państwo aktywny udział w merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień badawczych (kierunków rozwoju rynku), które dzięki Państwa ekspertyzie znajdą się w ostatecznej wersji Agendy Badawczej. 
Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o wyznaczenie osób uczestniczących w warsztacie, które posiadają obszerną wiedzę w zakresie rynku farmaceutycznego/pomocy zdrowotnej/farmacji/kosmetyków, jak również i potrzeb oraz kierunków rozwoju Państwa organizacji.

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w warsztatach do czwartku 30 listopada do godziny 12:00. Jednocześnie – ze względów organizacyjnych – prosimy o udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy w warsztatach.

W celu potwierdzenia udziału prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 42 291 9775. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program „Łódzkie w dobrym zdrowiu” ma na celu wsparcie prowadzonych w województwie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które mogą istotnie poprawić sytuację demograficzno-zdrowotną w regionie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2027, a jego budżet wyniesie łącznie 100 mln zł w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach prac nad agendą badawczą planowane są dwa warsztaty z przedstawicielami sektora Medycyna, Farmacja, Kosmetyki w celu wspólnego wypracowania obszarów merytorycznych programu. W ramach warsztatów chcielibyśmy zachęcić Państwa do współudziału w opracowaniu agendy badawczej przedsięwzięcia „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Dzięki Państwa wsparciu, agenda badawcza będzie wpisywać się w aktualne problemy i potrzeby regionu, a także pomoże wyznaczyć kierunki rozwoju branży medycznej województwa łódzkiego na najbliższe lata.

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych na bazie wniosków z pierwszych warsztatów przygotowany zostanie projekt agendy badawczej, który poddany zostanie konsultacjom w ramach drugiego warsztatu z przedstawicielami sektora Medycyna, Farmacja, Kosmetyki, który planowany jest wstępnie na dzień 20 grudnia 2017 (finalna data oraz zaproszenie na warsztat nr. 2 zostaną opublikowane wkrótce).

Opracowanie agendy badawczej koordynowane jest przez wybraną w ramach przetargu firmę doradczą PwC Polska, reprezentowaną przez zespół Innowacji i B+R pod kierownictwem Dyrektor Beaty Cichockiej-Tylman, we współpracy z ekspertem merytorycznym Prof. dr hab. n. med. Przemysławem Kardasem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl