logo

Menu

Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017

W dniu 18 października 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury  odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Uroczystość była okazją do nagrodzenia osób odznaczających się  wyjątkowo sumienną pracą w dziedzinie edukacji, osiągających znaczące wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej – w uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania uhonorowano:
 • Panią Monikę Wachowicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi,
 • Pana Rafała Ryszelewskiego z Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za dbałość o wysoki poziom kształcenia, podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości nauczania oraz bardzo dobre zarzadzanie placówkami oświatowymi otrzymali:
 • Pan Sławomir Fater– Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
 • Pani Iwona Gawron– Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Pani Sylwia Laskowska– Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
 • Pan Dariusz Magacz– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Pani Małgorzata Wrzodak– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
 • Pan Tadeusz Żaczek– Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
 • Pan Robert Podgórski– Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu,
 • Pani Zofia Skoneczna – Kierownik szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
 • Pani Dagmara Roszkowska– Kierownik Wydziału Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Pani Katarzyna Krogulska– Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Pani Sylwia Kubicka– Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Pani Sylwia Madalińska– Nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
     
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Pan Artur Dunin – Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Klimczak- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Kondraciuk  - p.o. dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Pani Anna Rabiega –- Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Danuta Zakrzewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan prof. dr hab. Grzegorz Bąk- Prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej, Pan prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek – Prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, mł. insp. Piotr Krężołek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, Pani Małgorzata Smuga-Błoch – Wiceprzewodnicząca NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Marian Trębacz – Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Gości przywitała Pani Małgorzata Kania – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 W trakcie uroczystości zostały złożone podziękowania dla Pani Barbary Milak za dotychczasową współpracę oraz sumienne wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi: Gaja Wilewska ( akompaniament – p. Agnieszka Kaźmierczak), Kacper Pałuba i Mateusz Tomczak ( akompaniament – p. Magdalena Brzezińska), Kacper Brudel. Opiekunem występu była Pani Anna Dryniak-Szczechowicz – Wicedyrektor ds. muzycznych ww. szkoły.
   
   
   
   

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl