logo

Menu

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

21 listopada w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Konferencja dotyczyła omówienia procedur dotyczących zasad przyznawania dotacji, poprawnego wypełniana ofert, podpisywania umów i składania sprawozdań. Słuchaczy poinformowano także o środkach finansowych, które zostaną przekazane w 2018 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl