logo

Menu

Ponad 6 mln złotych dla beneficjentów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

21.02.2018
W dniu 16 stycznia 2018 roku w siedzibie RLGD Z „Ikrą” w Parzęczewie odbyło się uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów działania  4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo
 i Morze 2014-2020.
W wyniku konkursu przeprowadzonego przez RLGD „Z Ikrą” Samorząd Województwa Łódzkiego podpisał umowy na dofinasowanie projektów na kwotę 5 825 340,00 zł przy łącznej wartości projektów ok. 10-12 mln zł.
 Przyznane środki  zostaną przeznaczone na wsparcierybactwa, rozwój przedsiębiorczości.
 O dofinasowanie  aplikowały zarówno gminy,  rybacy, podejmujący nową działalność jak i rozwijający już istniejące. Dzięki podpisanym umową, na terenie RLGD „Z Ikrą” powstaną ogólnodostępne place zabaw, siłownie plenerowe, boiska.Projektowane inwestycje dotyczą rozwoju działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i urządzeń, środków transportu przystosowanych do przewozu ryby żywej
 w przedsiębiorstwach i gospodarstwach prowadzących działalność w sektorze rybackim. Kolejna grupa przedsiębiorców wnioskowała o dofinansowanie obiektów świadczących usługi hotelarsko-rekreacyjne poprzez modernizację bazy noclegowej, zakup wyposażenia, poszerzenie zakresu oferowanych usług i atrakcji (wellness i spa, grota solna, wiata rybaka, wędzarnia).
         Na uwagę zasługują również projekty związane z rozwojem turystyki w obszarze Zbiornika Jeziorsko. W ramach złożonych wniosków beneficjenci wystąpili o zakup łodzi motorowych
 i skuterów wodnych w celu prowadzenia zarówno usług rekreacyjnych jak i turystyki
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl