logo

Menu

Szkolny Projekt Edukacyjny ,,Na Reymontowską Nutę"

24.05.2017
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie
Wydarzenie: Szkolny Projekt Edukacyjny ,,Na Reymontowską Nutę"
Kiedy: Maj - Czerwiec 2017 r.
Gdzie: Szkoła Podstawowa w Rudzie / Gmina Wieluń

W ramach szkolnego projektu edukacyjnego ,,Na Reymontowską Nutę” w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie zaplanowano realizację szeregu działań:
1.Organizacja przez Szkolną Bibliotekę cyklu pogadanek „Wiosna, lato, jesień, zima – świąteczne i ludowe obyczaje i tradycje na kanwie powieści ,,Chłopi".
2. Konkursy plastyczne: „Reymontowska wieś”, „Wiosna, lato, jesień, zima – pejzaż z elementami folkloru”.
3. Konkurs literacki na wiersz pt. „Ziemia obiecana”.
4. Lekcja etnograficzna w Muzeum Ziemi Wieluńskiej - ,,Życie w dawnej wsi polskiej".
5. Lekcja otwarta z języka polskiego i historii dla uczniów klas III-VI związana z upowszechnieniem wiedzy o życiu i twórczości Władysława Reymonta, z prezentacją multimedialną i pogadanką na temat dawnego życia na polskiej wsi oraz pokazem „Reymontowskiej Izby Regionalnej” i rękodzieła ludowego, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudzie i ludowym zespołem śpiewaczym „Czeremcha”.
6. Konkurs na temat wiedzy o życiu i twórczości Władysława Reymonta.
7. Organizacja środowiskowego pikniku rodzinnego „Rudzki Piknik Reymontowski” w dniu 28 maja 2017 r. niedziela w godz. 15.00 –18.30 na boisku szkolnym, z prezentacją efektów projektu : występami artystycznymi dzieci, regionalnym turniejem sportowym, rozstrzygnięciem konkursów: plastycznych, literackiego, konkursu na temat wiedzy o pisarzu oraz nagrodzeniem laureatów, czytaniem fragmentów powieści ,,Chłopi" oraz pokazem mody z elementami ludowymi w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie i wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców dzieci i uczniów naszej placówki.

Strona www http://bip-sp.ruda.um.wielun.pl
Dane kontaktowe Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, Ruda, ul. Długa 31 , 98-300 Wieluń Tel : 607 533 050 / 43 842 85 28

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl