logo

Menu

Marszałkowie województw powiedzieli „tak” dla rozwoju turystyki rowerowej

W dniu 29 czerwca 2017 Marszałkowie województw potwierdzili wolę współpracy na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w Polsce podpisując w Krynicy Zdroju deklarację podjęcia zintegrowanych działań dla poprawy warunków oraz efektywniejszego rozwoju turystyki rowerowej w Polsce.
Włodarze regionów dostrzegając większe zainteresowanie turystyką rowerową jako formy rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz jako ważnego produktu turystycznego zobowiązali się m.in. do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania, budowy i utrzymania infrastruktur rowerowej, wypracowania jednolitego systemu numeracji i oznakowania szlaków rowerowych, gromadzenia i udostępniania informacji o produktach turystyki rowerowej, a także poprawy warunków przewożenia rowerów kolejami regionalnymi.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl