facebook

logo

Menu

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z duchem ustawy o dostępie do informacji publicznej, który ma być powszechny, bezwarunkowy, równy, niezwłoczny i bezpłatny, realizowany jest Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

W biuletynie zostały zgromadzane dane dotyczące zadań realizowanych przez Samorządu Województwa Łódzkiego.

Informacje są publikowane wyłącznie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Biuletyn jest aktualizowany i rozbudowywany na bieżąco.

Zakres i terminy publikowania informacji określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z redakcją biuletynu, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 291 98 93, 291 98 96

Informacja o dostępie do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Zgodnie z art. 10. ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien zawierać zakres wnioskowanej informacji, oraz sposób i formę jej udostępnienia.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:

[Pobierz w formacie „doc"]  [Pobierz w formacie „pdf"]

 

Zgodnie z Art. 15 ustawy:

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

 

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 37/2004 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19.11.2004 r. w sprawie: określenia zasad publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Załącznik Nr 1 - Zasady publikowania (umieszczania informacji) w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego

Załącznik Nr 2 - Zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

Załącznik Nr 3 - Zasady pobierania opłat za udostępnianie informacji publicznej

Załącznik Nr 4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [pobierz w formacie „doc" [pobierz w formacie „pdf"]

Załącznik Nr 5 - Wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Załącznik Nr 6 - Wzór decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl