logo

Menu

Informacja o realizacji zadania "Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów”

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI  
W ROKU 2017 REALIZUJE ZADANIE  

pn.: „Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów”
z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Wartość całkowita zadania: 394 729,83 zł 
Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi: 267 738,00 zł  

W wyniku realizacji zadania pn: „Remont i odbudowa stopni betonowych na rz. Bogdanówce, gm. Wola Krzysztoporska, gm. Bełchatów” podniesione zostanie bezpieczeństwo budowli. Wykonanie remontu stopni zapobiegnie powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z suszą i łagodzenie jej skutków poprzez retencjonowanie wody w korycie rzeki. Ponadto nastąpi polepszenie nastrojów społecznych w związku z poprawą warunków przyrodniczych (glebowych, wodnych).

Link: www.zainwestujwekologie.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl