logo

Menu

Informacja o realizacji zadania „Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniew na rzece Ner”


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI  
W ROKU 2017
REALIZUJE ZADANIE   pn.: „Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniew na rzece Ner”
z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Wartość całkowita zadania: 347 135,14 zł 
Wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi: 277 708,00 zł  

W wyniku realizacji zadania pn: „Remont budowli piętrzącej. Jaz Puczniew na rzece Ner” podniesione zostanie bezpieczeństwo budowli (jazu). Wykonanie remontu jazu zapobiegnie powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z suszą i łagodzenie jej skutków poprzez retencjonowanie wody w korycie rzeki na dł. 1 120 mb oraz umożliwi nawadnianie przyległych użytków zielonych o pow. 205,00 ha. Ponadto nastąpi polepszenie nastrojów społecznych w związku z poprawą warunków przyrodniczych (glebowych, wodnych).

Link:  www.zainwestujwekologie.pl
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl