logo

Menu

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki, al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku do godz. 16.00 . Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „czwarty konkurs – sport”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl