Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego

W dniu 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził w formie Uchwały przyjęcie
do realizacji Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego dla 6 regionalnych inteligentnych specjalizacji: Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo); Medycyna, Farmacja, Kosmetyki; Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii); Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze; Nowoczesne Materiały Budowlane, Informatyka i Telekomunikacja. Polityki Sektorowe są rozszerzeniem zapisów ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, odnosząc się stricte do wspierania 6 kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu branż. Są  to swoiste plany operacyjne dla podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności poszczególnych specjalizacji, zawierające katalog celów i działań wraz z opisem sposobu ich realizacji i finansowania.
 
Dokumenty te zawierają w swojej treści również wykaz nisz specjalizacyjnych czyli obszarów preferowanych w ramach dysponowania środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekty realizowane w obszarach poszczególnych nisz specjalizacyjnych, będą mogły otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny projektów składanych w ramach konkursów w Osiach I i II.
 
Prace nad Politykami Sektorowymi trwały od kwietnia do grudnia 2015 r. Są to pierwsze dokumenty strategiczne w regionie, do tworzenia których zastosowano na bardzo szeroką skalę zasadę „przedsiębiorczego odkrywania”. Efekty etapu badawczego to:
 
  • Ankiety internetowe CATI na grupie 300 przedsiębiorców
  • Wywiady pogłębione (IDI) na grupie ok. 40 podmiotów (w tym min. 30 przedsiębiorców)
  • Kwestionariusze w ramach badania  CAWI, dotyczące Krajowych Inteligentnych Specjalizacji zrealizowane wśród jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu związanych z 4 technologiami.
  • Seminaria warsztatowe, panele eksperckie oraz warsztaty strategiczne, w których udział wzięło ok. 400 ekspertów z poszczególnych środowisk gospodarczych.
  • Analizy potencjalnych projektów integrujących oraz rozwijających branże kluczowe
  • Dokonano analizy 459 klastrów krajowych i zagranicznych celem wybrania dobrych praktyk, które można będzie implementować w regionie łódzkim
  • W celu zaangażowania partnerów ze strony przedsiębiorców wykonano ponad 2500 rozmów telefonicznych oraz wysłano ponad 4000 zaproszeń  na wydarzenia związane z projektem.
 
Wypracowane w efekcie tego procesu dokumenty zostały następnie poddane konsultacjom społecznym (wrzesień-październik 2015 r.), w efekcie czego z przyjemnością prezentujemy Państwu finalne wersje poszczególnych Polityk Sektorowych.
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.