Menu

Medycyna, farmacja, kosmetyki

Branża ta obejmuje szerokorozumiane materiały i usługi medyczne, a w szczególności:
  • Zaawansowane materiały medyczne, w tym wykorzystywane w stomatologii i nowoczesnych protezach;
  • Usługi medyczne, w tym diagnostyka oraz wybrane specjalizacje onkologiczne;
  • Farmacja, głównie leki generyczne, wspomaganie procesów wytwarzanie leków oraz opakowań;
  • Kosmetyki, produkcja kosmetyków oraz opakowań;
  • Żywność funkcjonalną.

 
W działania tej branży zaangażowane są różnorodne organizacje: podmioty gospodarcze, jednostki kliniczne, gospodarstwa rolne. Branża ta duże znaczenie nie tylko dla regionu lecz również dla kraju. Ponadto branża ta ma duży potencjał rozwojowy oraz eksportowy (głównie zaawansowane materiały medyczne).
Analiza technologii wykorzystywanych w branży wykazała, że województwo ma największy potencjał w obszarach następujących technologii dotyczących biochemii, biotechnologii medycznej, technologii medycyny klinicznej, biotechnologii przemysłowej, technologii farmaceutycznych, biologii molekularnej, nanomateriałów, technologii materiałowych, chemii, robotyki i automatyki oraz informatyki.
Popyt na leki i środki profilaktyczne będzie wzrastał i odzwierciedlał obecne procesy takie jak starzenie się społeczeństw, gwałtowny wzrost zachorowań na schorzenia cywilizacyjne.
Sprzedaż produktów i usług opartych materiały zaawansowane w medycynie będzie wzrastać w rytmie ok. 10% rocznie. Kluczowymi kierunkami rozwoju w tym obszarze będzie szerokie wykorzystanie biomateriałów ( tj. polimery syntetyczne, półsyntetyczne, modyfikowane biopolimery, materiały ceramiczne), w szczególności materiałów współpracujących z ludzkim tkankami. Będą one stanowiły kluczowy element, o podstawowym znaczeniu dla procesu leczenia ludzi w przyszłości.
Kolejnym obszarem istotnym dla rozwoju branży będzie wykorzystanie inżynierii tkankowej. Jest ono ściśle powiązane z rozwojem innowacyjnych terapii medycyny regeneracyjnej, nowych metod biotechnologicznych (w tym w szczególności zastosowań komórek macierzystych) oraz rozwojem inżynierii materiałowej. Należy również spodziewać się rozwoju interakcji pomiędzy inżynierią tkankową a wprowadzaniem sztucznych mięśni i tkanek – np. poprzez budowę i udostępnianie pacjentom protez biohybrydowych, częściowo składających się z żywej tkanki oraz częściowo z mechanicznego szkieletu. Inżynieria tkankowa ma szczególnie duży potencjał w leczeniu urazów i oparzeń, stomatologii, leczeniu zwyrodnień stawów i kości oraz w kardiologii. Stosuje się ją również w kosmetologii w celu zastąpienia badań na zwierzętach.
Kierunki rozwoju sektora medycznego i farmaceutycznego będą obejmowały zwiększanie dostępu do innowacyjnych, bezpiecznych i przystępnych cenowo metod leczenia oraz leków. Technologie rozwijane w tym zakresie będą dotyczyły m.in: opracowywania leków dostosowanych do genomu pacjenta, technologii umożliwiających prewencyjne badania genetyczne, badania nad rozwojem leków in silico, badania nad rozwojem leków i technologii miejscowo niszczących nowotwory, badania i rozwój terapii opartych na badaniach nad komórkami macierzystymi, monitoring i kontrolę stanów chorobowych, technologie skracające czas powrotu do zdrowia.
Widoczny jest również trend wykorzystywania nanotechnologii do produkcji kosmetyków, jak również zrównoważonego rozwoju, zapewniającego ochronę środowiska w tym obszarze.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl