Menu

Informatyka i telekomunikacja

 
Przedsiębiorstwa z branży informatycznej i telekomunikacyjnej (IT/ITC) działające na terenie województwa łódzkiego a wykorzystujące szeroko rozumiane środki przetwarzania informacji znajdują się aktualnie w fazie dynamicznego rozwoju. Przyczyn żywiołowej ekspansji branży IT/ITC w regionie jest wiele. Przede wszystkim Łódź odradza się jako miasto nowych technologii i mediów otwarte na inicjatywy i rozwój, które stawia na nowoczesne branże i związane z nimi wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dodatkowym czynnikiem, dzięki któremu branża informatyczna i telekomunikacyjna rozwija się tak intensywnie to istnienie silnych ośrodków akademickich skupiających specjalistów z dziedziny IT/ITC m.in. Wyższej Szkoły Informatyki, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej.
Przewiduje się, że w najbliższych latach na terenie województwa łódzkiego liczba firm działających w obszarze IT będzie stale rosła, a tym samym wzrastać będzie zatrudnienie w tej branży. Tendencja ta związana jest z dużą dostępnością wykształconej kadry, co z kolei stanowi jeden z czynników zachęcającym krajowych i zagranicznych inwestorów do lokowania firm na terenie województwa łódzkiego.
Oceniając region łódzki pod kątem wdrażania globalnych trendów; dostępu do wykwalifikowanej kadry, działalności ośrodków naukowych czy przedsiębiorstw produkujących bądź korzystających z technologii IT/ICT należy stwierdzić, iż jest to region o dużym potencjale.
 
W zakresie obecnie prowadzonych prac badawczo - rozwojowych w obszarze IT/ICT największe szanse rozwoju mają technologie związane z:
  • biometryką,
  • systemami mobilnymi m.in. oprogramowaniem mobilnym,
  • bazami danych (głównie data mining) 
  • sztuczną inteligencją (technologie semantyczne, sieci neuronowe).
 
Prognozuje się, że duże znaczenie odgrywać będą również technologie mobilne z uwagi na ich coraz większe rozpowszechnienie i przenikanie do wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Ważną kwestią obecnie - ale prawdopodobnie również i w przyszłości ze względu na rosnące zastosowanie cyfrowego przesyłu danych - jest bezpieczeństwo systemów komputerowych (w szczególności kryptografia).
Innym ważnym obszarem przyszłego zastosowania technologii informatycznych, a głównie teleinformatycznych, jest medycyna spersonalizowana – modelowanie i telemedycyna. Jako przykład podać można sieci sensoryczne, znajdujące zastosowanie w zakresie diagnostyki i badań oraz domowych systemów monitorowania.
 
Powyższe kierunki badań oraz rozwoju informatyki stanowią zaledwie zarys katalogu technologii, jakie są obecnie rozwijane i jakie mogą rozwijać się w ramach sektora IT/ITC.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl