facebook
Menu

Konferencja szkoleniowo-informacyjna w Rąbieniu

Przedstawiciele sektora rybackiego, samorządów i organizacji społecznych, oraz Zarząd RLGD „Z Ikrą” wraz z pracownikami spotkali się w poniedziałek 12 grudnia 2016 roku w Rąbieniu, by wspólnie rozmawiać na temat dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.Na konferencji omówione zostały warunki i  tryb  przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach priorytetu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  oraz omówiono założenia priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  
Organizatorem niniejszego spotkania był Wydział PO RYBY Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konferencji przewodniczył Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Pan Jakub Gajewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej Woźniak.
Bardzo ciekawe prelekcje wygłosili przedstawiciele OR Łódź ARiMR, kierownik biura RLGD „Z Ikrą” Renata Jesionowska-Zawadzka oraz prezes RLGD Opolszczyzna Jakub Roszuk. Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w konkursie z wiedzy o Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Osoby które udzieliły prawidłowej odpowiedzi i zostały wylosowane otrzymały materiały promocyjne, które zakupiono ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl