facebook

logo

Menu

System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz z wymaganiami Standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Wydanie 3

Uznając potrzebę ciągłego doskonalenia działań administracyjnych podejmowanych przez Urząd, 23 stycznia 2008 r. na mocy Uchwały 53/08 Marszałek Województwa łącznie z Zarządem Województwa Łódzkiego wyraził wolę wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W 2009 roku na mocy stosownych Zarządzeń Marszałka Województwa Łódzkiego został wdrożony system zarządzania Urzędem zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz z wymaganiami Standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Wydanie 3.     
                                          

W 2012 r. w Urzędzie został przeprowadzony przez niezależnych audytorów powołanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. audyt recertyfikujący system zarządzania jakością oraz audyt certyfikujący System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w wynkiu którego uzyskano certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania.
W 2015 r. odstąpiono od certyfikacji systemu zarządzania. System jest nadal utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - Wydanie 3 oraz kontynuowane jest wdrażanie nowych rozwiązań zarządczych wynikających z potrzeb urzędu.

Celem dalszego doskonalenia systemu zarządzania Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest podniesienie jakości usług publicznych, zmiana kultury organizacyjnej oraz integracja stosowanych i wypracowanych rozwiązań zarządczych w jeden system. Realizacja tych celów ma się w bezpośredni sposób przekładać na poprawę sprawności instytucjonalnej Urzędu oraz zwiększenie satysfakcji stron zainteresowanych działalnością organizacji

W Urzędzie wdrożono i certyfikowano System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Rozwiązanie to poprzez wdrożone mechanizmy znacznie ogranicza możliwość wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. SPZK jest rozwinięciem i udoskonaleniem Systemu Zarządzania Urzędem, w efekcie zmierza do znacznej poprawy dbałości o Państwa interesy.

Funkcję Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pełni Sekretarz Województwa Łódzkiego - Pan Jakub Mielczarek. Do zapewnienia prawidłowego, skutecznego oraz sprawnego działania systemu powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Panią Elżbietę Borkowską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjnego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl